Inscrierea in Fundatie

Pentru înscriere sunt necesare următoarele documente:

Inscrierea va fi trimisă pe adresa:

Mihaela Tomescu – Fundaţia Culturală "Remember Enescu"
Str. Ioan Bianu nr.39,
Bucureşti 011 091, of. poştal 12
CONT IBAN RO72 RNCB 0071 0114 3484 0001 deschis la BCR GRIVITA